โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
    .

ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม  ไม่มีอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา   ไม่ได้เป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา  ไม่ได้ดีกว่าหากเราไม่.....ตั้งใจ

 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติ 
ประวัติ
 

ประวัติโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

 

 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517 โดยรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา(เดิม) ตอนต้น แบบสหศึกษาจำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 63 คน โดยอาศัยเรียนอยู่ที่อาคารการศึกษาผู้ใหญ่วัดสุวรรณาราม มีนายสมควร จิตแสงรักษาการครูใหญ่
          ปัจจุบันโรงเรียนแวงน้อยศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านศรีเมือง ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 45 ไร่ 95 ตารางวา เขตพื้นที่ให้บริการ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแวงน้อย ตำบลท่าวัด ตำบลทางขวาง และตำบลละหานนา โดยเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 แบบ สหศึกษา นักเรียนเดินทางไปกลับ จำนวน 25 ห้องเรียน 984 คนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

1. อาคารเรียน อาคารถาวรแบบ 216 จำนวน 1 หลัง
2. อาคารเรียน อาคารถาวรแบบ CS 217B จำนวน 1 หลัง
3. อาคารเรียน อาคารกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง
4. อาคารประกอบ อาคารสำนักงานปกครอง จำนวน 1 หลัง
5. อาคารประกอบ โรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
6. อาคารประกอบ หอประชุม-โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
7. อาคารประกอบ โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
8. อาคารประกอบ ศาลาต้อนรับผู้ปกครอง จำนวน 1หลัง ศาลากองอำนวยการ จำนวน 1 หลัง และศาลาซุ้มสี จำนวน 4 หลัง
9. อาคารประกอบ ห้องน้ำ-ส้วมนักเรียน 6 หลัง จำนวน 32 ที่
10. อาคารประกอบ บ้านพักครู จำนวน 9 หลัง
11. อาคารประกอบ บ้านพักนักการภารโรงแบบมาตรฐานทั่วไป จำนวน 3 หลัง
12. หอถังสูงประปา 2 หอ
13. ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 6 ชุด          โรงเรียนแวงน้อยศึกษาปัจจุบัน มีครู- อาจารย์ จำนวน 37 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน โดยมีนายภูวดล หมื่นสีพรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
ว่าที่ ร.ต วรวิทย์ คำศรีแก้ว
รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 เมษายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.156.37.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 897,833
 

 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
311 หมู่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 043-499060 , 043-499124  Fax : 043-499060 , 043-499124
Email : waengnoi@hotmail.com