โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
    .

ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม  ไม่มีอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา   ไม่ได้เป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา  ไม่ได้ดีกว่าหากเราไม่.....ตั้งใจ

 
 
 
 
 
 
   Home page 
General
 

 

News releases
 
เผยแพร่ผลงาน 
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-E Learning Cycle)
อบรม STEM สหวิทยาเขตแวงใหญ่ 
      สหวิทยาเขตแวงใหญ่  จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนในสหวิทยาเขตแวงใหญ่   ในวันที่  17  มิถุนายน 2517  ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา 
วัยเรียน....วัยใส 
      โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ร่วมกับสาธารณสุขตำบลแวงน้อย  จัดโครงการอบรม "รู้ให้ทัน รักให้เป็น  วัยเรียน วัยใส"  ให้กับนักเรียน  เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในวัยรุ่นของตนเอง  โดยจัดขึ้น  ในวันที่  14 มิถุนายน 2
ปาเจรา...บูชาครู 
      นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ร่วมน้อมจิตวันทาบูชาครู เนื่องในพิธีไหว้ครูและวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การมอบทุนการศึกษา และการประกวดพานไหว้ครู   โดยจัดขึ้นในวันที่  8 มิถุนายน 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศ
News archive
News Knowledge.
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบอุดหนุน) 
       

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูต่างประเทศ) 
       

จำหน่ายเศษวัสดุรายการกระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาแตกชำรุด 
     

News archive
 
Image activity
 
พิธีไหว้ครู
วันสภาปนาโรงเรียน
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชุมผู้ปกครอง

หนังสือราชการจาก สพม.25
 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

 
 
 
 
 
 
April 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 April 2561
 
All online 3 People
IP number 54.156.37.174
You are visitor number 897,836
 

 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
311 หมู่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 043-499060 , 043-499124  Fax : 043-499060 , 043-499124
Email : waengnoi@hotmail.com