ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25