การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น