สารคดี โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ถ่ายทำและออกอากาศโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11