โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
    .

ระบบ obeclms3.1

 
 
นายภูวดล หมื่นสีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงงน้อยศึกษา
 
 
 
 
10 ประเทศอาเซี่ยน ประเทศไดที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซี่ยน ?
กัมพูชา
บรูไนดารุสซาราม
พม่า
ติมอร์ - เลสเตร์
อินโนนีเซีย
 

.

 
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  แบบสรุป อาเซี่ยน พอสังเขป ปี2555 ( อ่านมั่งนะครับ สรุปไว้แระ)  
      

 

อาเซี่ยน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.วิสัยทัศน์อาเซี่ยน  ความเป็นหุ้นส่วนพัฒนาอย่างไม่หุดยั้ง

2.คำขวัญอาเซี่ยน   One Vision( หนึ่งวิสัยทัศน์ ) , One Identity(หนึ่งเอกลักษณ์),One Commulity(หนึ่งประชาคม)

3.เพลงชาติอาเซี่ยน  THE ASEAN WAY (วิถีอาเซี่ยน)

4.สมาชิกอาเซี่ยน 10 ประเทศ
อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  มาเลเซีย ไทย (เดิมมี 5 ประเทศ)ต่อมามีประเทศที่เข้าร่วม บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  กัมพูชา รวม 10 ประเทศ

5.กำเนิดอาเซี่ยน 
    ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศดังข้อ 4 ซึ่ง ผู้แทนรัฐมนตรีต่างประเทศไทยคือ  ถนัด คอมันตร์ ประเทศที่เข้าร่วมอันดับล่าสุดคือ กัมพูชา (วันที่ 30 เมษายน 2542)

6.สัญลักษณ์ของอาเซี่ยนคือ รูปรวงข้าว รวงข้าว 10 ต้นหมายถึง สมาชิก 10 ประเทศ
สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
สีแดง     หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว      หมายถึง  ความบริสุทธิ์
สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง

7.สำนักงานอธิการอาเซี่ยน หรือ ASEAN secretariar  อยู่ที่ กรุงจาาร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการอาเซี่ยน คือ นายแผน วรรณเมธี ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันคือ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ
ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี (ค.ศ.2008-2012)

8.ประธานอาเซี่ยนปี 2555 คือ สมเด็จฮุนเซ็น (ประเทศกัมพูชา)

9.ประเทศคู่เจรจาอาเซี่ยน
อาเซี่ยน +3 (จีน  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น)
อาเซี่ยน +6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย)
อาเซี่ยน +8 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย รัวเซีย และสหรัฐ)

10.การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยนครั้งล่าสุด   เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ประเทศกัมพูชา พนมเปญ

11.กฎบัติอาเซี่ยน บทบัญญัติอาเซี่ยนมี 13 บท  55 ข้อ

12. ภาษากลางอาเซี่ยนคือ ภาษาอังกฤษ

13.ประชาคมอาเซี่ยน เดิมการให้อาเซี่ยนรวมตัวเป็น ชุมชน หรือ ประชาคมเดียวกัน ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ จีน และ อินเดีย สูงจึงได้ตกลงร่นระยะเวลาการจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558

14. เป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก คือ
APSC ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซี่ยน
AEC     ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน
ASCC ประชาคม  
สังคมและวัฒนธรรมอาเซี่ยน
ประกาศโดย : ทวีสิน กะตะศิลา
วันที่ประกาศ : 2555-05-09
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 เมษายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.156.37.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 213,883
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
Tel : 043-499060  Fax : 043-499142
Email : waengnoi@hotmail.com